E-mailnieuwsbrief

Platformbeveiliging.nl is een samenwerkingsverband tussen ECABO en de SVPB.

Branchecertificaten/-diploma's

Naast de mbo-opleidingen zijn er ook branche-certificaten die waardevol zijn. U vindt hieronder informatie over de certificaten die de SVPB afgeeft en informatie over hondengeleider.

De certificaten Winkelsurveillance, Persoonsbeveiliging en Mobiele surveillance kunnen, in tegenstelling tot in 2009, als brancheopleiding gevolgd worden. Er is dan geen praktijkovereenkomst nodig met ECABO. Klik hier voor meer informatie.

Certificaat Winkelsurveillance
Dit certificaat is vereist om in burger te mogen werken als winkelsurveillant, zoals vermeld in de Rpbr. Het Vakdiploma en het Certificaat Detailhandel voldoen ook, maar die kunnen niet meer behaald worden. Het certificaat Winkelsurveillance kan alleen behaald worden door gediplomeerde beveiligers. De SVPB neemt het examen af. Het examen bestaat uit het bespreken van praktijkopdrachten die de kandidaat tijdens zijn werk als winkelsurveillant heeft uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie over het examen.

Certificaat Persoonsbeveiliging
Dit certificaat is vereist om in burger te mogen werken als persoonsbeveiliger, zoals vermeld in de Rpbr. Het Vakdiploma voldoet ook, maar dat kan niet meer behaald worden. Het certificaat Persoonsbeveiliging kan alleen behaald worden door gediplomeerde beveiligers. De SVPB neemt het examen af. Klik hier voor meer informatie over het examen.

Particulier Onderzoeker
Om als Particulier onderzoeker te mogen werken, moest je een mbo-opleiding volgen en het SVPB-diploma behalen. Met ingang van 1 april 2010 is de wetgeving gewijzigd.  De mbo-opleiding Particulier onderzoeker gaat nu verder als brancheopleiding. Er hoeft geen bpv (stage) meer te worden gedaan bij een leerbedrijf. Het examen wordt nog steeds afgenomen door de SVPB. Het examenprogramma en de exameneisen kunt u vinden hier vinden. Sinds 29 december 2010 is het mogelijk om onder voorwaarden 12 maanden te werken met een tijdelijk geel legitimatiebewijs. Zie de publicatie in de Staatscourant en de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Evenementbeveiliging
Voor mensen die niet over het diploma Beveiliger (of gelijkwaardig) beschikken en die op part-time basis evenementen willen beveiligen, is er de opleiding Event Security Officer. Dit is geen mbo-opleiding, maar een branche-opleiding. Het examen wordt afgenomen door de SVPB. Meer informatie vindt u hier. We wijzen u met name op de brochure ‘Inzicht in examinering Event Security Officer’.

Basisopleiding Centralist Alarmcentrale
De basisopleiding is primair ontwikkeld voor en door (organisaties van) de particuliere alarmcentrales, maar inhoudelijk ook zeer geschikt voor medewerkers van meldkamers in het algemeen. Om als alarmcentralist te mogen werken behoeft niet het diploma Beveiliger behaald te worden, maar is het certificaat Basisopleiding centralist alarmcentrales (BoCA) ook voldoende. Voor centralisten-in-opleiding kan, onder voorwaarden, een blauwe pas worden aangevraagd via de SVPB. De opleiding kan ook worden gevolgd door gediplomeerd beveiligers die zich willen specialiseren, of worden ingezet als opfriscursus voor centralisten. De opleiding kan worden gevolgd bij
Minerva. Meer informatie over het SVPB-examen. Klik hier voor de wettelijke basis van deze opleiding (pdf) 

Vakopleiding Centralist Alarmcentrales
De Vakopleiding Centralist Alarmcentrale (VoCA) gaat dieper in op de onderwerpen die tijdens de Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA) behandeld zijn. Naast deze verdiepingsonderwerpen komen ook nieuwe onderwerpen aan bod zoals criminaliteit, invoer en beheer van klantgegevens, kwaliteitsmanagement en ethiek. De opleiding kan worden gevolgd bij MinervaKijk hier voor meer informatie over het SVPB-examen. U kunt met de opleiding beginnen als u het certificaat BoCA heeft of het diploma Beveiliger, of een door de SVPB daaraan gelijkgesteld diploma.

Certificaat Cameratoezicht
De SVPB heeft samen met het Centrum voor Innovatie en Veiligheid (CIV) exameneisen ontwikkeld voor een opleiding tot cameraobservant. De exameneisen zijn ontwikkeld voor het private en het publieke domein. Je leert beelden pro-actiever en adequater te beoordelen binnen het wettelijk kader.  Kijk hier voor meer informatie over het SVPB-examen. 

Havenbeveiliger
In de havenbeveiligingswet worden eisen gesteld aan personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden uitvoeren.
Personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus verrichten, moeten in het bezit zijn van een certificaat ten bewijze dat zij met goed gevolg een door de Minister van Verkeer en Waterstaat (sinds 14-10-2010 de Minister van Infrastructuur en Milieu) erkende cursus voor de beveiliging van havenfaciliteiten hebben gevolgd.

Opleiders moeten erkend zijn door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (sinds 14-10-2012 het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Opleiders mogen zelf examineren, maar ook de SVPB examineert voor het certificaat Havenbeveiliger. Kijk hier voor meer informatie over het SVPB-examen

Het SOBB verleent een (ESF) subsidie voor examenkosten aan kandidaten die het examen via de SVPB afleggen. Kijk hier voor meer informatie over subsidies van het SOBB

Certificaat Beveiliging B
Het Certificaat Beveiliging B is bedoeld voor mensen die niet direct van plan zijn om in de beveiliging te gaan werken, maar die wel al de vakkennisexamens van Beveiliger willen behalen. Dit is een branche-certificaat dat afgegeven wordt door de SVPB. Het examen bestaat uit een aantal examenonderdelen van Beveiliger. Iedereen kan zich voor het examen inschrijven. Het certificaat geeft vrijstellingen voor het examen Beveiliger voor zover het dezelfde examenonderdelen betreft. Klik hier voor meer informatie over het examen

Certificaat Beveiliging C
Voor beveiligers die zich willen verder willen scholen in het vak, maar die de gehele MBO-3 opleiding Coördinator beveiliging niet kunnen of willen volgen, is er het certificaat C. Dit is een branche-certificaat dat afgegeven wordt door de SVPB. Het examen bestaat uit een aantal examenonderdelen van Coördinator beveiliging. De cursus voor Certificaat Beveiliging C kan geheel schriftelijk worden gevolgd. Deelnemers aan het examen moeten beschikken over het diploma Beveiliger of een daaraan door de SVPB gelijkgesteld diploma. Meer informatie over het SVPB-examen vindt u hier

Certificaten Hondengeleiding
Om als beveiliger met een hond te mogen werken, moet de hond geschikt zijn verklaard. Daarnaast moet de combinatie geleider en hond geschikt zijn verklaard. Dit staat in de Rpbr. De instanties die deze verklaringen afgeven zijn de Nederlandse Bond voor de Diensthond en de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Ook een aspirant-beveiliger kan al meedoen aan de cursus tot hondengeleider.

Certificaat Personeelsplanner
Voor planners in de beveiliging biedt de SOBB de Basisopleiding Planner Beveiligingsbranche aan. Deze opleiding is bedoeld voor personeelsplanners die de mogelijkheid hebben om praktijkopdrachten uit te voeren in een beveiligingsbedrijf. Deelnemers hoeven niet over een beveiligingsdiploma te beschikken. Meer informatie vind u hier. De SVPB neemt het examen af. Klik hier voor meer informatie over het examen.

Naar bovenkant van de pagina.
Kies schooltype
Kies opleiding
Naar bovenkant van de pagina.