logo

Aanpassing praktijkwerkboek Winkelsurveillance

Opdracht 8 van het praktijkwerkboek Winkelsurveillance gaat over aanhouden. Ook ‘in beslag nemen’ maakte deel uit van de opdracht. Recent is het Wetboek van Strafvordering gewijzigd: alleen opsporingsambtenaren mogen nog in beslag nemen. Deze wijziging is inmiddels verwerkt in het praktijkwerkboek Winkelsurveillance.