BOL-vignet aanvragen

Meer informatie

Soms is het nodig dat aspirant-beveiligers ervaring opdoen in een situatie waarin een arbeidscontract niet tot de mogelijkheden behoort. De CAO Particuliere Beveiliging houdt daarvoor ruimte via de dispensatie-route die bekend staat als het BOL-vignet.

Platform Beveiliging is een initiatief van

Aanvraag vignet

Close