logo

Aanvragen legitimatiebewijzen via V:base

ECABO en SVPB hebben de applicatie V:base ontwikkeld die in potentie het digitale branchepaspoort is voor de beveiligingsbranche. Een van de kernfunctionaliteiten is de digitalisering van aanvragen van legitimatiebewijzen in het kader van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr). Deze functionaliteit is ontwikkeld in nauwe afstemming met de politie, de KMar en de beveiligingsbranche.

Voordelen van V:base boven de oude procedure zijn:

  • de start van de aanvraag vindt online plaats. Bij akkoord kan meteen de vereiste ECABO/SVPB-verklaring gegenereerd worden, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de opleidingseisen;
  • op basis van de geregistreerde diploma’s en certificaten geeft V:base exact aan welke legitimatiebewijzen kunnen worden aangevraagd;
  • alle diploma’s en certificaten van ECABO/SVPB ‘zitten in V:base’;
  • de applicatie is beveiligd en voorkomt fraude met aanvraagformulieren;
  • Politie en KMar kunnen online inloggen en controleren.

In januari ontvangen de meeste beveiligingsorganisaties een mail met informatie en inloggegevens. Vanaf 1-2-2014 start de aanvraagprocedure voor de legitimatiebewijzen voor Beveiliger (inclusief de aantekeningen voor winkelsurveillance en persoonsbeveiliging), particulier onderzoeker, ESO en BoCA.
De procedure voor de tijdelijke legitimatiebewijzen voor aspiranten in opleiding voor Beveiliger verloopt nog op de oude manier. Datzelfde geldt ook voor Horecaportiers (SVH) en de voetbalstewards (KNVB).