logo

Nieuws

Praktijkopdrachten BVL 2 en praktijkwerkboek

Kandidaten die op examen komen voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 moeten het praktijkwerkboek meenemen. Het voorgeschreven materiaal wordt sinds juli van dit jaar in een boekje uitgegeven i.p.v. een map. Voor het examen maakt dit feitelijk niet uit: de kandidaat neemt het praktijkwerkboek voor Beveiliger (b.v. Objectbeveiliging) mee naar het examen, inclusief de getekende beoordeling door de praktijkop
Lees meer

Praktijkwerkboeken Beveiliger geactualiseerd

De leermaterialen voor de sector particuliere beveiliging, waaronder de praktijkwerkboeken Beveiliger, worden uitgegeven door eX:plain Smart Educational Tools. Vanaf 2008 wordt de huidige versie van het praktijkwerkboek Beveiliger gebruikt om aspiranten op te leiden in de praktijk. Het afgelopen jaar hebben we
Lees meer

Tarieven trainingen

De tarieven voor de praktijkopleiders trainingen in de sector particuliere beveiliging van eX:plain zijn in 2014 en 2015 niet veranderd. Voor 2016 zijn we genoodzaakt de tarieven licht te verhogen. De nieuwe prijzen voor de trainingen “Basistraining voor praktijkopleiders
Lees meer

Praktijkwerkboeken licht gewijzigd

Zoals toegelicht in de nieuwsberichten van 15-1-2015 en 2-7-2015 heeft eX:plain de uitvoering van de KBD van Ecabo overgenomen en is daarmee ook de uitgever geworden van het praktijkwerkboek. Daarom worden de praktijkwerkboeken voortaan geleverd in een andere map. Inhoudelijk zijn er
Lees meer

Praktijk Performance Monitor

Reeds enige jaren kan er door bedrijven gebruik gemaakt worden van de Praktijk Performance Monitor (PPM). Vanaf 1 augustus 2015 is dit niet meer mogelijk. Dit is gelegen in het feit dat de PPM gekoppeld was aan het Kenniscentrum ECABO. Per 1 augustus heeft het Kenniscentrum ECABO geen rol meer
Lees meer

BOL-vignet: toegenomen snelheid en helderheid in een nieuwe procedure

Soms is het nodig dat aspirant-beveiligers ervaring opdoen in een situatie waarin een arbeidscontract niet tot de mogelijkheden behoort. De CAO Particuliere Beveiliging houdt daarvoor ruimte via de dispensatie-route die bekend staat als het BOL-vignet. Dit is van toepassing voor leerlingen van de BOL-variant en voor BBL-kandidaten die via het UWV in maximaal drie maanden met behoud van de uitkering een deel van de ve
Lees meer

SVPB gaat Houten verlaten

De SVPB gaat Houten na ruim 22 jaar verlaten en betrekt een gebouw dat tegenover Examencentrum Amersfoort ligt en direct bij station Schothorst! De verhuizing vindt plaats op vrijdag 18 september en maandag 21 september a.s. Op deze twee dagen zal de werkorganisatie niet bereikbaar zijn.
Lees meer

Aanpassing RPBR per 1-7-2015

In de Staatscourant van 1-7-2015 is de aanpassing van de Regeling particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus (RPBR) gepubliceerd. De wijzigingen houden verband met het overgaan van de wettelijke taken van Ecabo naar S-BB.
Lees meer

Website Platformbeveiliging.nl vernieuwd

De website heeft een andere look en feel gekregen. Met de gewijzigde vormgeving en structuur navigeert u eenvoudiger door de website.
Lees meer