logo

Nieuws

Tariefwijzigingen 2017

In 2017 worden de prijzen van de sectorale dienstverlening (KBD) en trainingen voor de sector Beveiliging ietwat verhoogd. De sectorale dienstverlening (KBD controle, toezicht en coaching) wordt € 83,25 per praktijkovereenkomst De basistraining voor praktijkopleiders in de beveiliging wordt voor een Incompany training € 1535 en voor een individuele inschrijving € 215 per persoon. De prijsstelling van een maatwerktrai
Lees meer

Nieuwe praktijkwerkboeken opleiding Beveiliger van eX:plain

Dit jaar is er een update van de werkboeken voor de opleiding Beveiliger geweest. Onder regie van het KBD-team van eX:plain zijn materiedeskundigen (veelal ook zelf praktijkopleider) van diverse leerbedrijven betrokken geweest bij deze update. Door hun input en adviezen zijn de werkboeken van alle zes contexten geactualiseerd. De nieuwe werkboeken zijn beschikbaar vanaf 1 augustus 2016 en te bestellen via www.platfor
Lees meer

Praktijkopdrachten BVL 2 en praktijkwerkboek

Kandidaten die op examen komen voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 moeten het praktijkwerkboek meenemen. Het voorgeschreven materiaal wordt sinds juli van dit jaar in een boekje uitgegeven i.p.v. een map. Voor het examen maakt dit feitelijk niet uit: de kandidaat neemt het praktijkwerkboek voor Beveiliger (b.v. Objectbeveiliging) mee naar het examen, inclusief de getekende beoordeling door de praktijkop
Lees meer

Praktijkwerkboeken Beveiliger geactualiseerd

De leermaterialen voor de sector particuliere beveiliging, waaronder de praktijkwerkboeken Beveiliger, worden uitgegeven door eX:plain Smart Educational Tools. Vanaf 2008 wordt de huidige versie van het praktijkwerkboek Beveiliger gebruikt om aspiranten op te leiden in de praktijk. Het afgelopen jaar hebben we
Lees meer

Tarieven trainingen

De tarieven voor de praktijkopleiders trainingen in de sector particuliere beveiliging van eX:plain zijn in 2014 en 2015 niet veranderd. Voor 2016 zijn we genoodzaakt de tarieven licht te verhogen. De nieuwe prijzen voor de trainingen “Basistraining voor praktijkopleiders
Lees meer

Praktijkwerkboeken licht gewijzigd

Zoals toegelicht in de nieuwsberichten van 15-1-2015 en 2-7-2015 heeft eX:plain de uitvoering van de KBD van Ecabo overgenomen en is daarmee ook de uitgever geworden van het praktijkwerkboek. Daarom worden de praktijkwerkboeken voortaan geleverd in een andere map. Inhoudelijk zijn er
Lees meer

Praktijk Performance Monitor

Reeds enige jaren kan er door bedrijven gebruik gemaakt worden van de Praktijk Performance Monitor (PPM). Vanaf 1 augustus 2015 is dit niet meer mogelijk. Dit is gelegen in het feit dat de PPM gekoppeld was aan het Kenniscentrum ECABO. Per 1 augustus heeft het Kenniscentrum ECABO geen rol meer
Lees meer

BOL-vignet: toegenomen snelheid en helderheid in een nieuwe procedure

Soms is het nodig dat aspirant-beveiligers ervaring opdoen in een situatie waarin een arbeidscontract niet tot de mogelijkheden behoort. De CAO Particuliere Beveiliging houdt daarvoor ruimte via de dispensatie-route die bekend staat als het BOL-vignet. Dit is van toepassing voor leerlingen van de BOL-variant en voor BBL-kandidaten die via het UWV in maximaal drie maanden met behoud van de uitkering een deel van de ve
Lees meer

SVPB gaat Houten verlaten

De SVPB gaat Houten na ruim 22 jaar verlaten en betrekt een gebouw dat tegenover Examencentrum Amersfoort ligt en direct bij station Schothorst! De verhuizing vindt plaats op vrijdag 18 september en maandag 21 september a.s. Op deze twee dagen zal de werkorganisatie niet bereikbaar zijn.
Lees meer