logo

Nieuws

BOL-vignet: toegenomen snelheid en helderheid in een nieuwe procedure

Soms is het nodig dat aspirant-beveiligers ervaring opdoen in een situatie waarin een arbeidscontract niet tot de mogelijkheden behoort. De CAO Particuliere Beveiliging houdt daarvoor ruimte via de dispensatie-route die bekend staat als het BOL-vignet. Dit is van toepassing voor leerlingen van de BOL-variant en voor BBL-kandidaten die via het UWV in maximaal drie maanden met behoud van de uitkering een deel van de ve
Lees meer

SVPB gaat Houten verlaten

De SVPB gaat Houten na ruim 22 jaar verlaten en betrekt een gebouw dat tegenover Examencentrum Amersfoort ligt en direct bij station Schothorst! De verhuizing vindt plaats op vrijdag 18 september en maandag 21 september a.s. Op deze twee dagen zal de werkorganisatie niet bereikbaar zijn.
Lees meer

Aanpassing RPBR per 1-7-2015

In de Staatscourant van 1-7-2015 is de aanpassing van de Regeling particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus (RPBR) gepubliceerd. De wijzigingen houden verband met het overgaan van de wettelijke taken van Ecabo naar S-BB.
Lees meer

Website Platformbeveiliging.nl vernieuwd

De website heeft een andere look en feel gekregen. Met de gewijzigde vormgeving en structuur navigeert u eenvoudiger door de website.
Lees meer

Wijziging RPBR

Op 8 september 2014 is artikel 5 lid 4 van de Regeling voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus gewijzigd.
Lees meer

Trainingen binnen de sector Orde en Veiligheid

De trainingen binnen de sector Orde en Veiligheid voor Beveiliger en Coördinator worden officieel per 1 februari niet meer uitgevoerd door het Kenniscentrum ECABO.
Lees meer

Belangrijke update V:base

In 2014 is V:base door Ecabo/SVPB, in nauwe samenwerking met de beveiligingsbranche, politie en KMar, ingevoerd. Inmiddels zijn met V:base duizenden Ecabo/SVPB-verklaringen afgegeven in het kader van het aanvragen van legitimatiebewijzen voor gediplomeerde beveiligers, Event security officers, alarmcentralisten, winkelsurveillanten, persoonsbeveiligers en particulier onderzoekers. Dit heeft het aanvraagproces vereenv
Lees meer

eX:plain gaat kwalitatieve dienstverlening voor beveiligingsbedrijven (KBD) verzorgen

Door bezuinigingen van het kabinet zal het Kenniscentrum ECABO dit jaar ophouden te bestaan. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een nieuw opgerichte organisatie door het ministerie van Onderwijs, gaat de wettelijke taken van de 18 huidige Kenniscentra Beroepsonderwijs overnemen. De taakstelling van deze nieuwe organisatie zal liggen op de in de nieuwe Wet Educatie Beroepsonderwijs genoe
Lees meer

Registratie praktijkoverkomsten in V:base

Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de controle bij het praktijkexamen Beveiliger op de Medeondertekeningsverklaring (MOV) van ECABO. Het is de bedoeling dat per 1 februari 2015 de onderwijsinstellingen de praktijkovereenkomsten (POK’s), die voor de MBO-opleiding Beveiliger zijn afgesloten met erkende leerbedrijven en deelnemers, gaan registreren in V:base. V:base is de applicatie die sinds februari 2014 wordt gebr
Lees meer