logo

Nieuws

Aanpassing RPBR per 1-7-2015

In de Staatscourant van 1-7-2015 is de aanpassing van de Regeling particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus (RPBR) gepubliceerd. De wijzigingen houden verband met het overgaan van de wettelijke taken van Ecabo naar S-BB.
Lees meer

Website Platformbeveiliging.nl vernieuwd

De website heeft een andere look en feel gekregen. Met de gewijzigde vormgeving en structuur navigeert u eenvoudiger door de website.
Lees meer

Wijziging RPBR

Op 8 september 2014 is artikel 5 lid 4 van de Regeling voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus gewijzigd.
Lees meer

Trainingen binnen de sector Orde en Veiligheid

De trainingen binnen de sector Orde en Veiligheid voor Beveiliger en Coördinator worden officieel per 1 februari niet meer uitgevoerd door het Kenniscentrum ECABO.
Lees meer

Belangrijke update V:base

In 2014 is V:base door Ecabo/SVPB, in nauwe samenwerking met de beveiligingsbranche, politie en KMar, ingevoerd. Inmiddels zijn met V:base duizenden Ecabo/SVPB-verklaringen afgegeven in het kader van het aanvragen van legitimatiebewijzen voor gediplomeerde beveiligers, Event security officers, alarmcentralisten, winkelsurveillanten, persoonsbeveiligers en particulier onderzoekers. Dit heeft het aanvraagproces vereenv
Lees meer

eX:plain gaat kwalitatieve dienstverlening voor beveiligingsbedrijven (KBD) verzorgen

Door bezuinigingen van het kabinet zal het Kenniscentrum ECABO dit jaar ophouden te bestaan. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een nieuw opgerichte organisatie door het ministerie van Onderwijs, gaat de wettelijke taken van de 18 huidige Kenniscentra Beroepsonderwijs overnemen. De taakstelling van deze nieuwe organisatie zal liggen op de in de nieuwe Wet Educatie Beroepsonderwijs genoe
Lees meer

Registratie praktijkoverkomsten in V:base

Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de controle bij het praktijkexamen Beveiliger op de Medeondertekeningsverklaring (MOV) van ECABO. Het is de bedoeling dat per 1 februari 2015 de onderwijsinstellingen de praktijkovereenkomsten (POK’s), die voor de MBO-opleiding Beveiliger zijn afgesloten met erkende leerbedrijven en deelnemers, gaan registreren in V:base. V:base is de applicatie die sinds februari 2014 wordt gebr
Lees meer

Estrella Perez wint de V-factor Vrouw

Enthousiaste speurneus met voorbeeldfunctie voor het vak Beveiliger Estrella Perez van Bluestar Security & Services uit Breda is de winnaar van de V-factor Vrouw. “De V-factor zie ik als een kans om aan klanten te laten zien waarvoor we staan. Beveiligers tonen initiatief en zorgen voor een gastvrij gevoel, zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen”, aldus de enthousiaste winnaar. Werkgever Menno van
Lees meer

Succesvolle vervolgtraining praktijkopleiders particuliere beveiliging

‘Een leerzame praktische training waarbij je theorie gelijk toe kunt passen’, en ‘absoluut van toegevoegde waarde voor praktijkopleiders’, aldus enkele cursisten na afloop van de eerste 1-daagse vervolgtraining. De onderwerpen die het hoogste scoorden bij de cursisten, waren: feedback en leerstijlen; en de vier manieren om te begeleiden; en het begeleidngsgesprek. Ook de praktische manier waarop de training is opgebo
Lees meer