Branchediploma’s en certificaten

Verder leren als beveiliger

SVPB neemt examens af die leiden tot een branchediploma of branchecertificaat. Aan een branchediploma of branchecertificaat is geen mbo-niveau gekoppeld.

Wil je verder leren of een apart branchecertificaat behalen? Kijk hieronder naar de mogelijkheden.

Winkelsurveillance

Het certificaat Winkelsurveillance is vereist om in burger (dus ongeünifomeerd) te mogen werken als winkelsurveillant, zoals vermeld in de Rpbr. Het Vakdiploma en het Certificaat Detailhandel voldoen ook, maar die kunnen niet meer behaald worden. Bij aanvraag van een nieuw legitimatiebewijs kan de werkgever invullen dat de optie ‘winkelsurveillance’ van toepassing is. Om ongeüniformeerd te mogen werken is naast het bovenstaande ook toestemming nodig van de korpschef.

Het certificaat Winkelsurveillance kan alleen behaald worden door gediplomeerde beveiligers die in een winkel werken. SVPB neemt het examen af. Klik hier voor meer informatie over het examen.

Persoonsbeveiliging

Het certificaat Persoonsbeveiliging is vereist om in burger (dus ongeünifomeerd) te mogen werken als persoonsbeveiliger, zoals vermeld in de Rpbr. Het Vakdiploma voldoet ook, maar dat kan niet meer behaald worden. Bij aanvraag van een nieuw legitimatiebewijs kan de werkgever invullen dat de optie ‘persoonsbeveiliging’ van toepassing is. Om ongeüniformeerd te mogen werken is naast het bovenstaande ook toestemming nodig van de korpschef.

Het certificaat Persoonsbeveiliging kan alleen behaald worden door gediplomeerde beveiligers. Het is niet nodig om al als persoonsbeveiliger te werken. Klik hier voor meer informatie over het examen.

Particulier Onderzoeker

Het diploma Particulier onderzoeker is vereist om werkzaamheden uit te mogen voeren die vallen onder particulier onderzoek. Het examen wordt afgenomen door SVPB. Het examenprogramma en de exameneisen kun je hier vinden.

Evenementbeveiliging

Voor mensen die willen werken als evenementenbeveiliger, is er de opleiding Event Security Officer. Het examen wordt afgenomen door SVPB. Meer informatie over het examen vind je hier. Met het diploma ESO kan een blauw legitimatiebewijs worden aangevraagd.

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoriedeel moet behaald zijn voordat met de praktijk kan worden begonnen. Er worden eisen gesteld aan het bedrijf waar de praktijk wordt uitgevoerd en aan de aspirant.

Basisopleiding Centralist Alarmcentrale

De basisopleiding is primair ontwikkeld voor en door (organisaties van) de particuliere alarmcentrales, maar inhoudelijk ook zeer geschikt voor medewerkers van meldkamers in het algemeen. Om als alarmcentralist te mogen werken hoef je niet het diploma Beveiliger te behalen, maar is het certificaat Basisopleiding centralist alarmcentrales (BoCA) ook voldoende. Voor centralisten-in-opleiding kan, onder voorwaarden, een groene pas worden aangevraagd via SVPB. De opleiding kan ook worden gevolgd door gediplomeerd beveiligers die zich willen specialiseren, of worden ingezet als opfriscursus voor centralisten. Meer informatie over het SVPB-examen.

Vakopleiding Centralist Alarmcentrale

De Vakopleiding Centralist Alarmcentrale (VoCA) gaat dieper in op de onderwerpen die tijdens de Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA) behandeld zijn. Ook andere onderwerpen komen aan bod zoals criminaliteit, invoer en beheer van klantgegevens, kwaliteitsmanagement en ethiek. Kijk hier voor meer informatie over het SVPB-examen.

Cameratoezicht

SVPB heeft samen met het Centrum voor Innovatie en Veiligheid (CIV) exameneisen ontwikkeld voor een opleiding tot cameraobservant in het private en het publieke domein. Je leert beelden pro-actiever en adequater te beoordelen binnen het wettelijk kader. Kijk hier voor meer informatie over het SVPB-examen.

Havenbeveiliging

In de havenbeveiligingswet worden eisen gesteld aan personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden uitvoeren als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Je moet in het bezit zijn van een certificaat als bewijs dat je met goed gevolg een door de Minister van Infrastructuur en Milieu (voorheen Minister van Verkeer en Waterstaat) erkende cursus voor de beveiliging van havenfaciliteiten hebt gevolgd.

Opleiders moeten erkend zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Ministerie van Verkeer en Waterstaat). Opleiders mogen zelf examineren, maar ook SVPB examineert voor het certificaat Havenbeveiliger. Kijk hier voor meer informatie over het SVPB-examen.

Certificaat Beveiliging B

Het Certificaat Beveiliging B is bedoeld voor mensen die niet direct van plan zijn om in de beveiliging te gaan werken, maar die wel al de vakkennisexamens van Beveiliger willen behalen. Dit is een certificaat dat afgegeven wordt door SVPB. Iedereen kan zich voor het examen inschrijven. Het certificaat geeft vrijstellingen voor het examen Beveiliger voor zover het dezelfde examenonderdelen betreft. Klik hier voor meer informatie over het examen.

Ordebewaring publieke dienstverlening

Het certificaat Ordebewaking publieke dienstverlening is bedoeld voor mensen die als beveiliger of als ambtenaar (bv in een gemeentehuis of werkplein) als taak hebben om vroegtijdig te interveniëren bij onaanvaardbaar gedrag van klanten. Zij voeren bijvoorbeeld ordegesprekken. Klik hier voor meer informatie over het examen.

Close