Handige tips voor werkgevers

Handige tips voor werkgevers in de beveiligingsbranche

Onmisbaar voor elk bedrijf

Op zoek naar oplossingen of maatregelen om de risico’s in je bedrijf te beheersen? Check de Arbocatalogus en de branche RI&E.

Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkplek zorgen. In de Arbocatalogus Particuliere Beveiliging (het oplossingenboek van arboregels) staan (wettelijke) normen, uitleg en praktische tips voor:

  • fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)
  • agressie en geweld (psychosociale arbeidsbelasting)
  • ongewenste omgansvormen
  • werkdruk en -stress.

Haal meer uit de Arbocatalogus voor jouw bedrijf. Bekijk ook de video’s.

Naar de arbocatalogus

RI&E

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere werkgever een arbobeleid te voeren dat gericht is op ideale werkomstandigheden. Een van de manieren waarmee de Arbowet (artikel 5) dat probeert te garanderen is door het verplicht stellen van een RI&E, de risico-inventarisatie & -evaluatie. De RI&E geeft een helder overzicht en een beoordeling van de risico’s van het werk.

De branche-RI&E is een handig online hulpmiddel om ervoor te zorgen dat je personeel niet onnodig aan arbeidsrisico’s wordt blootgesteld. Met een RI&E zet je de arbeidsrisico’s op een rij. Zo kun je ze gericht aanpakken!

Naar de branche-RI&E

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving voor particuliere beveiligingsbedrijven is vastgelegd in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr).

Naar het wetboek

Vergunning

Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus vallen onder het vergunningstelsel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

De regels rondom vergunningen in de beveiligingsbranche staan in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de Regeling en Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr en Bpbr). 

Bij de oprichting van een nieuwe beveiligingsorganisatie of recherchebureau moet een vergunning aangevraagd worden.

Een vergunning kan aangevraagd worden bij dienst Justis. Voor de beoordeling van een vergunningaanvraag, vraagt dienst Justis advies aan de korpschef van de Nationale Politie. 

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van vergunningen op de website van Justis.

Meer informatie
Close