Hoe word je beveiliger

Alles wat je moet weten over hoe je beveiliger wordt

Hoe word je beveiliger?

Om als beveiliger aan het werk te mogen, moet je de mbo-opleiding Beveiliger volgen. Deze opleidingen kun je alleen volgen bij een onderwijsinstelling die is erkend door het ministerie van OCW.

Je kunt kiezen voor een Regionaal Opleiding Centrum (ROC) of een particuliere onderwijsinstelling. De mbo-opleiding Beveiliger bestaat altijd uit een theorie- en een praktijkdeel (stage).

Beveiliger

De opleiding Beveiliger is een officiële mbo-opleiding op niveau 2 en duurt gemiddeld één tot drie jaar. Met een niveau 2 opleiding heb je een startkwalificatie. De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap (mbo-onderdelen) horen standaard bij deze opleiding. Vaak kan je ook extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Om het diploma Beveiliger te kunnen behalen, moet je de mbo-onderdelen afleggen bij je onderwijsinstelling. De overige examenonderdelen doe je bij SVPB. Van de onderwijsinstelling ontvang je het mbo-diploma en van SVPB krijg je het SVPB-diploma. Deze twee diploma’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar behaald worden.

De opleiding bestaat uit twee delen, theorie en praktijk. Om je diploma te kunnen ontvangen moeten beide onderdelen met een voldoende worden afgerond. De praktijk (stage) mag je alleen doen bij een erkend leerbedrijf voor beveiligers.

Naar stagemarkt.nl

Verschillende Leerwegen

In het mbo kun je je opleiding in verschillende varianten, oftewel leerwegen doen; drie manieren om hetzelfde diploma te halen. Je kiest dus niet alleen een opleiding, maar ook welke leerweg het beste bij jou past.

Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
Als je een BOL-opleiding volgt, ga je de hele week naar school en loop je stage. Soms is dat 1 dag in de week, soms is dat een aantal weken of maanden achter elkaar.

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
Bij een BBL-opleiding werk je vanaf de eerste dag bij een bedrijf of instelling. Je hebt dan een leerbaan en verdient geld. Meestal ga je daarnaast 1 dag in de week naar school om de theorie te leren. Als je voor een BBL-opleiding kiest, moet je wel een arbeidsovereenkomst met een werkgever hebben.

Derde leerweg
Mbo-scholen kunnen ook verkorte opleidingstrajecten aanbieden. Dit is vooral interessant voor studenten die al over relevante leer- en werkervaring beschikken. Hiermee kan de school inspelen op de behoefte van studenten en de vraag vanuit de markt. Dit valt onder een leven lang ontwikkelen. De leerweg voor deze verkorte trajecten wordt ook wel derde leerweg genoemd. De derde leerweg wordt niet bekostigd door het Ministerie van OCW.

Toelatingseisen

Over het algemeen kun je de mbo-opleiding Beveiliger starten met:

  • Vmbo: een diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
  • Mbo: een diploma van de entreeopleiding
  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4

Laat je altijd informeren bij de onderwijsinstelling welke toelatingseisen zij stellen.

Om als beveiliger te mogen werken zal het bedrijf waar je stage gaat lopen van te voren een screening bij de korpschef aanvragen. Dit om te beoordelen of je geen strafbare feiten hebt gepleegd. De screening wordt uitgevoerd door dienst Justis.

Naast de screening kan door je onderwijsinstelling of het bedrijf waar je stage gaat lopen nog andere informatie opgevraagd worden zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Close