Kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD)

Direct naar

Kwaliteitsbewaking van leren in de praktijk

De kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD) bestaat uit een samenwerking tussen de Beveiligingsbranche en de adviseurs van eX:plain. In deze dienstverlening wordt toezicht gehouden op het praktijkgedeelte van de opleiding Beveiliger. De KBD adviseurs bezoeken leerbedrijven om te checken of alles volgens de regels verloopt en geven advies aan het leerbedrijf en de praktijkopleider.

Dienstverlening

Er is onderscheid tussen dienstverlening aan bedrijven die zelf opleiden en activiteiten voor de hele branche. Voor de eerstgenoemde betaalt een leerbedrijf per aspirant-beveiliger een vastgesteld  bedrag aan eX:plain.

In 2024 is de bijdrage KBD per praktijkovereenkomst voor de leerbedrijven € 93,50 exclusief BTW.

Hiervoor kan het bedrijf rekenen op onder andere de volgende zaken:

  • ondersteuning van de opleidingstaak, bijvoorbeeld door instructie voor praktijkopleiders en steekproefsgewijze controle van de vorderingen die aspiranten maken in hun opleiding
  • coaching van de praktijkopleider
  • aanbevelingen en instrumenten waarmee het bedrijf de kwaliteit van zijn opleidingsproces kan verhogen
  • controle op specifieke regels in relatie tot opleiden in de cao
  • toezicht op naleving van wettelijke regels
  • informatie over V-learning
Neem contact op met een KBD adviseur

Eisen om beveiligers op te leiden

Om met aspirant-beveiligers te mogen werken, moet een leerbedrijf dat erkend is voor de kwalificatie Beveiliger voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. Medewerkers mogen bijvoorbeeld maximaal een jaar ongediplomeerd – maar in opleiding voor het mbo-diploma – beveiligingswerkzaamheden uitvoeren.

Close