logo

Lancering eerste digitale praktijkwerkboek objectbeveiliging

Op 1 september lanceert eX:plain het eerste digitale praktijkwerkboek objectbeveiliging. Dit is één van de 6 verschillende richtingen van de beveiligingssector. Het praktijkwerkboek is in een digitaal jasje gestoken en heeft een eigentijdse en moderne uitstraling, gericht op de toekomst. Het voordeel van het digitale werkboek is dat deze tijd en plaats onafhankelijk is voor zowel de aspirant-beveiliger als de praktijkopleider. Op die manier is voor iedereen in één oogopslag duidelijk welke actie en vanuit welke rol iets wordt verwacht.

Toekomstgericht
De digitalisering van het praktijkwerkboek zorgt ervoor dat aanpassingen sneller en efficiënter kunnen worden gedaan. Dat is een enorme vooruitgang. “Regelmatige afstemming met de branche vindt plaats in de adviescommissie kwaliteitsbevorderendedienstverlening (KBD) zodat we slagvaardig kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen de behoefte van de branche”, zegt strategisch beleidsadviseur Pieter Oterdoom. “Daarnaast zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd waardoor leerbedrijven niet alleen beter in staat zijn de voortgang van het praktijkleerproces te ondersteunen, maar ook veel minder tijd aan administratieve handelingen hoeven te besteden.”

Digitaal platform
Vanuit een digitaal platform zal het begeleiden en beoordelen binnen de leerbedrijven gefaciliteerd worden. Het doel van de digitale omgeving is dat dit platform een goede invulling moet zijn op de perfecte stage van de aspirant-beveiliger. Op dit moment lopen de aspirant-beveiliger en praktijkopleider tegen een aantal zaken aan in de praktijk zoals de tijd en plaats gebonden begeleiding en beoordeling. Dit lost eX:plain op door meer structuur aan te bieden en de opdrachten, beoordeling en meldingen overzichtelijk te maken in één digitale omgeving.

De digitale omgeving faciliteert de aspirant-beveiliger om zelf meer regie te nemen, waardoor deze minder afhankelijk is van de praktijkopleider. Door de eenvoud van de digitale omgeving en de geboden structuur is er veel meer ruimte voor de aspirant-beveiliger om zichzelf te ontwikkelen tijdens de stage. De omgeving zorgt ervoor dat leren niet tijd- en plaatsgebonden is. Ook zegt Pieter Oterdoom: “We geven inzicht in contextrelevantie. Dat houdt in dat de aspirant-beveiligers leren waarom ze iets op een bepaalde manier doen en ze krijgen veel handige tips en feedback van professionals uit het werkveld. De praktijkopleider wordt door de omgeving meer ontzorgd doordat de aspirant-beveiliger veel meer structuur geboden krijgt. Daarnaast geeft de omgeving inzicht in de voortgang van de aspirant-beveiliger en maakt het beoordelen hierdoor veel makkelijker. Ook de administratieve belasting ten opzichte van de papieren versie zal afnemen”.

Trailer digitale praktijkwerkboek
De uitwerking van het digitale praktijkwerkboek is op basis van inhoudelijke, didactische en technische uitgangspunten ingericht. Voor een impressie van het digitaal praktijkwerkboek: https://vimeo.com/547473117/ffc34d0a92

Over eX:plain
Stichting eX:plain is de grootste beroepsgerichte examenorganisatie van Nederland. De organisatie heeft verschillende examenlijnen onder haar hoede, waaronder de Associatie voor Examinering, de Exameninstelling Toezicht en Handhaving en VCA infra. Gezamenlijk goed voor meer dan 400.000 examenafnames per jaar. Ook Smart Educational Tools, dat leermiddelen ontwikkelt voor o.a. de beveiligingsbranche, maakt onderdeel uit van de organisatie. Op het hoofdkantoor van eX:plain werken zo’n 100 experts, uiteenlopend van toetsdeskundigen en applicatiebeheerders tot medewerkers in allerlei ondersteunende diensten. Ook is er een eigen onderzoeksafdeling en uitgebreid freelancersnetwerk.