logo

Nieuw legitimatiebewijs beveiligers en particulier onderzoekers en nieuwe aanvraag procedure -update-

Zoals eerder bekendgemaakt wordt per 1 mei 2014 voor beveiligers en particulier onderzoekers een nieuw model legitimatiebewijs ingevoerd en verandert ook de procedure voor de aanvraag toestemming korpschef (voorheen politietoestemming). Ook keert de ‘groene pas’ voor beveiligers in opleiding terug en komt er een ‘oranje pas’ voor voetbalstewards.
Voor passen die in maart of tot 15 april 2014 verlopen geldt de oude aanvraagprocedure. Bij een positief besluit op deze aanvragen wordt nog een oud model legitimatiebewijs afgegeven. Voor aanvragen of verlengingen vanaf 15 april 2014 geldt de nieuwe procedure. Bij een positief besluit op deze aanvragen wordt vanaf 1 mei 2014 het nieuwe model legitimatiebewijs aangemaakt.

Werkwijze per 1 mei 2014
Gezien de nieuwe procedure moeten aanvragen vanaf 15 april 2014 per e-mail en dus niet op papier/per post worden ingediend. Bij de aanvraag moeten een digitale handtekening en een digitale pasfoto van de beveiliger worden toegevoegd. Optioneel kan ook het logo van de beveiligingsorganisatie worden toegevoegd.
Vanaf 1 mei 2014 geldt de nieuwe werkwijze en worden alleen nog maar legitimatiebewijzen van het nieuwe model uitgegeven. Informatie over de nieuwe procedure en de benodigde documenten/sjablonen kunt u downloaden via de website van de politie.

Check vervaldata
De politie adviseert om de vervaldata van de toestemmingen goed in de gaten te houden. Voorkom dat de toestemmingen van uw beveiligers verlopen.

Bestellen oude passen
De blanco (kartonnen) passen werden altijd geleverd door uitgeverij SDU. Door de komst van het nieuwe legitimatiebewijs (model creditcard) is het niet langer nodig om blanco passen aan te vragen. De SDU houdt geen voorraad meer aan. Bestel zeker niet te veel blanco passen. De SDU accepteert geen retourzendingen.

Vragen?
Wilt u meer informatie over de nieuwe werkwijze, of hebt u vragen? Vanaf 15 maart tot en met eind juli wordt hiervoor er een afzonderlijk e-mailadres opengesteld: Info.legi@politieacademie.nl. Dit e-mailadres is NIET bestemd voor vragen inzake de voortgang van uw aanvraag.