De spijtoptantenregeling is om beveiligers die wel hun theorie hebben gehaald, maar om welke reden dan ook, op basis van hun eigen keuze, hun praktijkstage NIET hebben afgerond en dus geen diploma hebben behaald, de mogelijkheid te bieden om onder voorwaarden alsnog hun diploma te behalen.

Per 16 juni 2022 is er nieuw beleid omtrent art. 5 lid 4 van de Rpbr, de spijtoptantenregeling.

Meer informatie kan je vinden op veiligheidsbranche.nl.