logo

Opleiden en examineren nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging

Het kwalificatiedossier particuliere beveiliging is herzien en is op 1 augustus 2021 ingevoerd in het onderwijs. In de afgelopen maanden hebben de MBO Raad, SVPB en het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging samen gewerkt aan de implementatie van het nieuwe kwalificatiedossier particuliere beveiliging. Gezamenlijk streven we naar het doel om de kwaliteit van aankomende niveau 2 en niveau 3 beveiligers te borgen door deze beveiligers branchegericht op te leiden.

In het nieuwe dossier is de opleiding beveiliger 2 herzien. De keuzedelen Weerbaarheid voor beveiliger en handhavers en Proactief beveiligen zijn in de nieuwe opleiding geïntegreerd. De focus komt meer te liggen op het functioneel toepassen van wettelijke kaders in plaats van de theoretische kennis van de wetgeving.

Met de komst van het nieuwe kwalificatiedossier is de bekostigde opleiding Coördinator beveiliging vervangen door de opleiding beveiliger 3. Studenten die nog in het opleidingstraject voor Coördinator beveiliging zitten, kunnen dit afmaken. In de nieuwe opleiding worden aspirant beveiligers opgeleid tot beveiligers die een bijdrage kunnen leveren aan de borging van de kwaliteit van de (beveiliging)werkzaamheden en in voorkomende situaties de leiding kunnen nemen (situationeel leidinggeven). Het verschil met de opleiding Coördinator beveiliging is dat een niveau 3 beveiliger primair beveiliger is en geen leidinggeeft. Als een niveau 3 beveiliger het keuzedeel leidinggeven volgt en het branche examen dat hiervoor gemaakt wordt haalt bij de SVPB, dan kan de beveiliger 3 na enige jaren werkervaring ingezet worden vergelijkbaar met de Coördinator beveiliging. De branche examens van zowel beveiliger 2, beveiliger 3 als het keuzedeel leidinggeven worden op verzoek van de branche verzorgd door SVPB. In samenwerking met het onderwijs en de branche worden de branche examens ontwikkeld en onderhouden, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de beroepspraktijk en actuele vormen van examinering.