logo

Praktijk Performance Monitor

Reeds enige jaren kan er door bedrijven gebruik gemaakt worden van de Praktijk Performance Monitor (PPM). Vanaf 1 augustus 2015 is dit niet meer mogelijk. Dit is gelegen in het feit dat de PPM gekoppeld was aan het Kenniscentrum ECABO. Per 1 augustus heeft het Kenniscentrum ECABO geen rol meer in dit proces. Omdat er ook geen mogelijkheden meer zijn om de PPM aan te passen aan de nieuwe ontstane situatie, is in overleg met de SOBB dan ook besloten om de PPM te sluiten.