logo

praktijkwerkboeken Beveiliger

De praktijkwerkboeken Beveiliger worden sinds 2015 uitgegeven door eX:plain. In 2016 is een eerste update doorgevoerd in samenwerking met praktijkopleiders uit de beveiligingssector.
Dit voorjaar zijn op dezelfde wijze, onder leiding van de KBD-adviseurs, wederom de praktijkwerkboeken zowel inhoudelijk als op actualiteit en werkbaarheid kritisch doorgenomen. De nieuwe versies (hard copy) zijn vanaf 1 september te bestellen bij eX:plain via de website van Smart Educational tools.

Hiermee is het praktijkwerkboek Beveiliger als voorgeschreven praktijkmateriaal voor de BPV, zoals vermeld in de beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, weer actueel.

eX:plain bedankt de praktijkopleiders die hieraan hebben meegewerkt.
De belangrijkste veranderingen in deze nieuwe versie zijn:
• Logboek is vervallen
• Beoordeling op beroepshouding is toegevoegd
• Scoremogelijkheden bij de beoordelingen zijn aangepast

Heeft u vragen? Neem contact op met uw KBD adviseur!