logo

Tarief KBD dienstverlening

Ook in 2021 wordt het tarief van de sectorale dienstverlening (KBD controle, toezicht en coaching) niet verhoogd. Het tarief voor bedrijven blijft dan ook €87,25 per praktijkovereenkomst.