logo

Tarief KBD dienstverlening

In 2020 wordt het tarief van de sectorale dienstverlening (KBD controle,
toezicht en coaching) niet verhoogd. Het tarief voor bedrijven blijft dan ook €
87,25 per praktijkovereenkomst.