logo

Tijdelijke regeling beveiligers in opleiding in verband met COVID-19

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten om beveiligers in opleiding meer tijd te geven voor de afronding van hun praktijkstages en -opdrachten. Groene legitimatiebewijzen die een einddatum hadden in de periode van tot 1 april 2020 t/m 1 april 2021 worden met één jaar verlengd. Het aanvragen van individuele verlengingen en de bijbehorende SVPB-verklaringen is voor deze groep kandidaten niet meer nodig. U kunt de regeling vinden via de volgende link.