logo

Verlenging legitimatiebewijzen

Op 21-04-2020 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een brief gestuurd aan de beveiligingsbranche over de verlenging van de  legitimatiebewijzen (waaronder de aspirantenpassen) waarvan de geldigheidsduur verstrijkt in de periode van 01-04-2020 tot en met 31-08-2020. Zie voor nadere informatie de brief.