Voor het onderwijs

Kwalificatiedossiers en kwaliteitseisen

Wat moet een aankomend beveiliger kennen en kunnen om het mbo-diploma in de wacht te slepen? Het antwoord staat in het kwalificatiedossier, dat zowel de beroepsbeschrijving als de kerntaken en werkprocessen beschrijft. Doordat onderwijsinstellingen hun opleidingen op kwalificatiedossiers baseren, kunnen bedrijven erop rekenen dat elke net afgestudeerde beveiliger weet hoe je bijvoorbeeld toegangscontroles uitvoert, wanneer je hulp biedt en op welke manier je een verdachte aanhoudt.  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft SBB aangewezen om de kwalificatiedossiers voor alle mbo-beroepen te onderhouden.

Naar SBB

Examen

Examenprogramma
In het examenprogramma staat per opleiding beschreven welke examens er behaald moeten worden. Daarnaast kan je hierin informatie vinden zoals de cesuur, cijferbepaling en of er een diploma of certificaat behaald kan worden.
De examenprogramma’s zijn te vinden op de website van SVPB.

Exameneisen
Vanuit de kwalificatiedossiers zijn exameneisen opgesteld. De exameneisen geven aan wat een leerling moet kennen en kunnen bij het examen en op welk niveau.

Naar exameneisen

V:base voor onderwijsinstellingen

In V:base kunnen medewerkers van mbo-onderwijsinstellingen praktijkovereenkomsten Beveiliger registreren. Op basis van die registratie, ontvangen de betreffende leerbedrijven (voor zover het om particuliere beveiligingsorganisaties gaat) een bericht. Vervolgens kunnen medewerkers van de particuliere beveiligingsorganisatie een zogenaamde SVPB-verklaring downloaden. Deze SVPB-verklaring is nodig voor het aanvragen van de groene pas.

Praktijkovereenkomsten met niet-particuliere beveiligingsorganisaties/overheidsinstanties moeten ook in V:base worden geregistreerd. Deze organisaties krijgen echter geen bericht, omdat ze geen legitimatiebewijs hoeven aan te vragen bij politie of KMar.
Voorafgaand aan de afname van het examen Doelmatig Optreden basis (en Praktisch Handelen basis) zal SVPB, op basis van de registratie in V:base, controleren of kandidaten praktijkervaring hebben opgedaan bij een erkend leerbedrijf.

Voor het aanvragen van inlogcodes voor onderwijsinstellingen klik op onderstaande button.

Aanvragen inlogcodes V:base

Stage

Een overeenkomst, het praktijkwerkboek, erkende leerbedrijven. Bij stage lopen in de beveiliging komt heel wat kijken.

Meer informatie

MijnSVPB voor onderwijsinstellingen

Medewerkers van onderwijsinstellingen kunnen via de applicatie mijnSVPB de voortgang van hun studenten volgen en examens aanvragen. Klik op onderstaande button voor een handleiding voor het gebruik van mijnSVPB voor medewerkers van onderwijsinstellingen.

Handleiding mijnSVPB

Goed om te weten

SVPB heeft diagnostische toetsen voor (CBT-)kennisexamens voor mbo-opleidingen ontwikkeld. Met behulp van een diagnostische toets kan een docent vaststellen in welke mate een student de stof van een bepaald SVPB-examenonderdeel beheerst. Kandidaten kunnen zo ook wennen aan de manier van toetsen en de soort vragen die gesteld worden.

Klik hier voor meer info

Close