Belangrijke informatie voor werkgevers

Kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD)

Gerichte dienstverlening aan en toezicht op beveiligingsbedrijven: dat is de kern van de overeenkomst Kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD) tussen de Beveiligingsbranche en de stichting eX:plain. De overeenkomst bevat heldere afspraken over de kwaliteitszorg door eX:plain, met name waar het gaat om bedrijven die het praktijkgedeelte verzorgen van de opleiding Beveiliger.

Meer informatie

Praktijkopleider worden

In het mbo neemt het praktijkleren een belangrijke plaats in. Het vak leer je immers het beste in de praktijk. Om aspirant-beveiligers te mogen begeleiden binnen de organisatie moet je gecertificeerd zijn en de basistraining tot praktijkopleider bij eX:plain hebben gevolgd.

Meer informatie

Leerbedrijf worden

Om aspirant-beveiligers binnen een organisatie te mogen begeleiden heeft een bedrijf een erkenning als leerbedrijf nodig. Voor leerbedrijven is het mogelijk om een subsidie aan te vragen als tegemoetkoming voor de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Meer informatie

Legitimatiebewijzen

Check hier de verschillende soorten legitimatiebewijzen en hoe ze aangevraagd kunnen worden.

Meer informatie

V:base

V:base is een applicatie voor de afgifte van verklaringen met betrekking tot de diploma- en opleidingseisen waaraan medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten voldoen.
Medewerkers van particuliere beveiligingsorganisatie kunnen in V:base een SVPB-verklaring downloaden. Deze verklaring is één van de bijlagen die de organisatie bij Politie / KMar moet indienen als onderdeel van de aanvraag van het legitimatiebewijs.

 

Informatie over V:base

Keurmerken

Het Keurmerk Beveiliging
De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft diverse keurmerken ontwikkeld.
Beveiligingswerkzaamheden zijn onder te verdelen aan de hand van de diverse vormen van beveiliging binnen de branche. De werkzaamheden, en de regels waaraan je als bedrijf moet voldoen, verschillen onderling. Daarom zijn er verschillende keurmerken. Met een keurmerk laat je als beveiligingsbedrijf zien dat je een professionele partner bent die opdrachtgevers een stap verder brengt bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken.

Toezicht op de Keurmerken Beveiliging
Het toezicht op de Keurmerken Veiligheidsbranche wordt uitgeoefend door de Adviesraad Kwaliteitsbevordering. De adviesraad is een verenigingsorgaan van de Nederlandse Veiligheidsbranche dat een evenwichtige samenstelling kent van representatieve vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen in de veiligheidsbranche. Naast de toezichtstaak is de adviesraad belast met het doen van wijzigingsvoorstellen van de keurmerken.

Naar veiligheidsbranche.nl

Goed om te weten

Reden genoeg om de arbocatalogus en RI&E in je bedrijf te gebruiken. Veiligheid begint immers in eigen huis en vergeet niet: de RI&E is verplicht!

Meer informatie

Close