Alles over het vignet stagiair

Het vignet stagiair

Soms is het nodig dat aspirant-beveiligers ervaring opdoen in een situatie waarin een arbeidscontract niet tot de mogelijkheden behoort. De CAO Particuliere Beveiliging houdt daarvoor ruimte via de dispensatie-route.

Dit moet in een bijlage bij de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO)  worden vastgelegd. In deze ‘Bijlage bij BPVO voor stagiairs particuliere beveiliging’ wordt onder andere opgenomen dat de stagiair boven de sterkte en niet facturabel zal worden ingezet. Maar ook dat de stagiair één op één begeleiding krijgt van een gecertificeerd praktijkopleider en dat de stagiair in het bezit is van het vignet ‘Stagiair’.

Vignet stagiair aanvragen

Beveiligingsorganisaties kunnen een vignet stagiair aanvragen via een digitaal formulier en moeten daarbij de volgende documenten meesturen:

  • een scan van de praktijkovereenkomst;
  • een scan van de vernieuwde Bijlage bij de praktijkovereenkomst*; en
  • een scan van het certificaat dat door de praktijkopleider is behaald.

* Bijlage bij de praktijkovereenkomst te laten tekenen door de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) op het moment dat de stagiair minderjarig is.

Aan de hand van de gescande documenten wordt bepaald of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die in de cao gesteld worden. Is dat het geval, dan krijgt de aanvrager het vignet stagiair per post toegezonden.

Aanvragen vignet stagiair
Close