Alles over het BOL-Vignet

Het BOL-vignet

Soms is het nodig dat aspirant-beveiligers ervaring opdoen in een situatie waarin een arbeidscontract niet tot de mogelijkheden behoort. De CAO Particuliere Beveiliging houdt daarvoor ruimte via de dispensatie-route die bekend staat als het BOL-vignet. Dit is van toepassing voor leerlingen van de BOL-variant en voor BBL-kandidaten die via het UWV in maximaal drie maanden met behoud van de uitkering een deel van de verplichte opleiding volgen.

Dit moet in een bijlage bij de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO)  worden vastgelegd. In deze ‘Bijlage bij BPVO voor stagiairs particuliere beveiliging’ wordt onder andere opgenomen dat de stagiair boven de sterkte en niet facturabel zal worden ingezet. Maar ook dat de stagiair één op één begeleiding krijgt van een gecertificeerd praktijkopleider en dat de stagiair herkenbaar het vignet ‘Stagiair’ op het uniform draagt.

BOL-vignet aanvragen

Beveiligingsorganisaties kunnen een BOL-vignet aanvragen via een digitaal formulier en moeten daarbij de volgende documenten meesturen:

  • een scan van de praktijkovereenkomst;
  • een scan van de vernieuwde Bijlage bij de praktijkovereenkomst*; en
  • een scan van het certificaat dat door de praktijkopleider is behaald.

* Bijlage bij de praktijkovereenkomst te laten tekenen door de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) op het moment dat de aspirant-beveiliger minderjarig is.

Aan de hand van de gescande documenten wordt bepaald of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die in de CAO gesteld worden. Is dat het geval, dan krijgt de aanvrager de BOL-vignetten per post toegezonden.

Aanvragen BOL-vignet
Close