Stage lopen als beveiliger

Alles over stagelopen in de beveiliging

Legitimatiebewijs en screening

Wanneer je als aspirant-beveiliger stage loopt bij een particulier beveiligingsbedrijf, moet je in het bezit zijn van een (groen) legitimatiebewijs. Dit legitimatiebewijs wordt door jouw stagebedrijf aangevraagd bij de afdeling Korpscheftaken van de Politie of bij de Koninklijke Marechaussee als je bij Schiphol werkt . Hiermee wordt ook de screening in gang gezet. Als je stage loopt bij een overheidsinstelling, is er geen sprake van een groen legitimatiebewijs.

Screening

Voordat je aan de stage van je opleiding Beveiliger mag beginnen, word je gescreend door dienst Justis. Een screening van beveiligers is belangrijk om te voorkomen dat organisaties onbetrouwbaar personeel aannemen. De screening wordt aangevraagd door het bedrijf waar jij stage gaat lopen.

Meer informatie over de screening vind je op de website van Justis.

Naar Justis

Praktijkovereenkomst

De onderwijsinstelling waar jij je hebt ingeschreven maakt, voordat je begint aan je stage, een praktijkovereenkomst op. Een praktijkovereenkomst (POK) is een overeenkomst tussen jou, de school en het leerbedrijf en is een wettelijke verplichting. In deze praktijkovereenkomst worden zaken opgenomen zoals de ingangs- en einddatum van de stage, het aantal uur dat je stage loopt, bij welk erkend leerbedrijf je dit gaat doen en wie je praktijkopleider is. Maar ook zaken als verzekering en aansprakelijkheid.

Erkende leerbedrijven

Het praktijkwerkboek

Tijdens je stage word je begeleid door een praktijkopleider. Je loopt met je praktijkopleider mee tijdens het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Ook moet je een aantal opdrachten uitvoeren. Hierop word je beoordeeld door je praktijkopleider. Deze opdrachten staan beschreven in het praktijkwerkboek. Het praktijkwerkboek is een digitale omgeving genaamd ‘Staan voor Veiligheid’. Als je alle opdrachten met een voldoende hebt afgerond tijdens je stage, mag je het praktijkexamen aanvragen bij SVPB.

Overleg met je onderwijsinstelling of je het praktijkwerkboek zelf moet bestellen of dat zij dit voor je doen.

Bestel je werkboek

Staan voor Veiligheid

In het praktijkwerkboek staan de opdrachten die je moet doen tijdens je stage. Het boek bestaat uit twee delen: oriëntatie-opdrachten en praktijkopdrachten. De oriëntatie-opdrachten zijn gericht op het leerbedrijf waar je stage loopt zoals procedures en afspraken die gelden voor het leerbedrijf. De praktijkopdrachten zijn gericht op werkzaamheden in de praktijk zoals het lopen van een openingsronde. Er zijn verschillende werkgebieden binnen de beveiliging waarin je stage kunt lopen. Voor ieder werkgebied is er een praktijkwerkboek.

Soorten praktijkwerkboeken

Er zijn zes verschillende praktijkwerkboeken:

  • Objectbeveiliging
  • Winkelsurveillance
  • Mobiele surveillance
  • Geld- en waardetransport
  • Detentietoezicht
  • Luchthavenbeveiliging

Smart Educational Tools
De praktijkwerkboeken zijn verkrijgbaar in de webshop van Smart Educational Tools.

Overleg met je onderwijsinstelling of je het praktijkwerkboek zelf moet bestellen of dat zij dit voor je doen.

Bestel je werkboek

Close