Helaas gaan sommige houders van een groene beveiligingspas ook voor eigen rekening beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Dat is wederrechtelijk en kan niet alleen tot discussie leiden over aansprakelijkheden, maar ook verstrekkende gevolgen hebben. Onderstaand een korte uitwerking van de drie ‘V’s’ die kunnen helpen om de kans daarop klein te houden. Deze handreiking wijst daarbij enkel enigszins de weg.


Verkennen:

  • vraag tijdens de selectie door; bijvoorbeeld hoe iemand met bijvoorbeeld een parttime contract met het leerbedrijf, toch aan voldoende inkomsten denkt te gaan komen;
  • ken de motivatie van degene die opgeleid wil worden tot beveiliger; bijvoorbeeld wat zijn de plannen en verwachtingen op de korte termijn (dit jaar en de komende paar jaren);
  • enzovoorts.

Voorkomen:

  • voorkom dat er onduidelijkheden (blijven) bestaan; bijvoorbeeld door praktische voorbeelden en gevolgen te benoemen bij het misbruik maken van de beveiligerspas;
  • voorkom dat in de selectie van nieuw personeel verkeerde besluiten worden genomen; bijvoorbeeld door eerst (ook nog) te sparren met bijvoorbeeld de KBD-adviseur of voor juridische zaken bijvoorbeeld met de eigen bedrijfsadviseur;
  • enzovoorts.

Vastleggen:

  • als voor alle partijen ‘het waarom’, ‘het hoe’ en ‘het wat’ duidelijk is; leg dit schriftelijk vast mét elkaar;
  • vertrouwen is goed, maar controle is beter; door vast te leggen houd je ook controle als er discussies ontstaan over verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld als je als leerbedrijf het verwijt krijgt dat je niet zorgvuldig hebt gehandeld in de situatie dat iemand met de pas die is afgegeven op jouw leerbedrijf; toch op eigen rekening daarop blijkt te werken);
  • enzovoorts.

Misschien wel net zo belangrijk; controleer als beveiligingsorganisatie ook altijd actief op wie door je eigen organisatie ingeleend wordt en onder welke voorwaarden hij of zij dat werk mag doen (dus ook controle op de beveiligingspas).