Jaarlijks organiseert Platform Veilig Ondernemen (PVO) de Week van de Veiligheid. Dit jaar is het thema ‘agressie en geweld tegen ondernemers’. Helaas is het zo dat ondernemers steeds vaker te maken krijgen met agressief gedrag van anderen. Denk aan fysiek en verbaal geweld, criminaliteit en cybercrime. Ook in de beveiliging kun je te maken krijgen met agressie en geweld, dat is voor niemand echt een verrassing…helaas!

PVO wil graag met het organiseren van de Week van de Veiligheid het onderwerp agressie en geweld onder de aandacht brengen bij iedereen die in zijn werk te maken krijgt met dit type gedrag. Hoe voorkom je agressie en hoe ga je om met agressieve klanten en bezoekers? Nooit verkeerd om weer even scherp op je netvlies te krijgen hoe je kunt handelen. Landelijk worden er verschillende activiteiten georganiseerd waar je aan kunt deelnemen. Meer informatie hierover vind je op hun site.

Wil je ook weten wat de Arbocatalogus zegt over agressie en geweld, of te wel psychosociale arbeidsbelasting, De Arbocatalogus vind je hier.

Dag van de geestelijke gezondheid

Bijzonder genoeg is er tijdens de week van de veiligheid nog een andere maatschappelijke dag waarbij het vergroten van bewustzijn het doel is. Op dinsdag 10 oktober is het namelijk de dag van de geestelijke gezondheid. Anders gezegd World Mental Health Day. Persoonlijk kan dat betekenen dat je even stilstaat bij hoe je in je vel zit. Dat je om je heen kijkt en je bewust realiseert hoe het met je naasten gaat.

Professioneel gezien kan dat ook nog betekenen dat je even stilstaat bij wat een goede geestelijke gezondheid bij kan dragen aan het goed uit kunnen voeren van je werkzaamheden. Welke gewoontes jij hebt of in kunt bouwen in je routine om ervoor te zorgen dat jij je drukke baan in de beveiligingsbranche goed en gezond uit kunt blijven voeren. Goede maaltijden, genoeg nachtrust, voldoende ontspanning en lachen met je collega’s zijn zomaar een paar uitstekende dingen om je bewust van te blijven tijdens drukke tijden.

Blijf ook alert op je omgeving en blijf gevoelig voor het welbevinden van je collega’s. We weten dat er in de beveiligingsbranche meer werk is dan dat er beveiligers zijn. Als je in een dienstverlenende sector werkt cijfer je jezelf gemakkelijk weg zonder het door te hebben.

Cijfer jezelf niet weg, ook je geestelijke gezondheid en daarmee je welbevinden (en die van je lieve collega’s) TELT!